top of page

KONTAKT

Ako imate bilo kakvih upita, slobodno nas kontaktirajte na e-mail ispod (zamijenivši (at) s @ ili samo klikom na link):

Donaciju možete izvršiti na bankovnom računu udruge SAY.R, molimo vas da popunite u referentnom polju, predmetu svoje donacije ("StartAs You Are" - Manila ili Colmar; "Shelter At Your Reach" - ime udruge za životinje ...).

Donacije putem PayPala su dostupne u rubrici "Donacije".

BANK INFO: ASSOC. START AS YOU ARE

                 IBAN FR88 2004 1010 0122 2155 2Z02 287

              BIC PSSTFRPPBOR

Ova udruga je registrirana u Francuskoj pod brojevima RNA W243008835 i SIREN 898395785